Klasik košele majú štandardný strih, ktorý je po celej dĺžke rovnako široký.